Het songfestival zal trending topic zijn en ook de hashtag #douwebob. Het lied dat hij ter gehore zal brengen ligt goed in het gehoor. Het is ook een lied waarvan de tekst tot nadenken stemt.

Het is een beschrijving van de samenleving
Direct de eerste zin stemt al tot nadenken. Ik ga nergens heen en ik ga snel. Deze zin typeert precies onze samenleving. Iedereen is druk in de weer en snelt zich haastig overal en nergens naar toe. Het lied beschrijft hiermee een rusteloze samenleving.
Blijkbaar is Douwe Bob zich hiervan bewust, want hij raadt zichzelf aan om een plek te vinden en te rusten. Even weg uit het jachtige bestaan en de tijd nemen om het hoofd neer te leggen. Want de samenleving maakt slapeloos.
Tegelijk wordt dit niet als de ultieme oplossing ervaren. Want elke morgen begint het weer van voor af aan en komt het jachtige bestaan hard aan. Het is angst en leegte waardoor het dagelijkse leven bepaald wordt.

Hoeveel mensen zullen zich in deze woorden herkennen? Ze willen leven, maar worden geleefd. Ze willen invulling geven aan het leven, maar worden iedere dag geconfronteerd met de leegte ervan. Is er een manier om hier aan te ontsnappen?

In het lied wordt deze vraag gesteld. De vraag om hulp uit dit gehaaste leven omdat er het gevoel is op een dwaalweg beland te zijn. Is het mogelijk om uit dit jachtige bestaan te ontsnappen? Is er iemand die helpen kan?
Een antwoord op deze vraag treffen we in het lied aan. Een antwoord dat zowel simpel als effectief lijkt te zijn. Doe maar kalm aan, zo klinkt het. Slow down. Als je niet meer verder kunt is dit het beste dat je kunt doen.

Nog even wordt er tegengesputterd. De vraag wordt gesteld of het lukt om te leren kalm aan te doen. Ook lijkt er twijfel te zijn over deze methode. Wat alles wat hij doet, lijkt hem geen rust te geven. Maar opnieuw klinkt het antwoord. Doe maar kalm aan. Het gaat je lukken en het zal je rust geven.

Antwoord op een maatschappelijk probleem
Het goede aan de songtekst is dat het betrekking heeft op een maatschappelijk probleem en dat hierdoor mensen bewust worden van het jachtige en lege leven. Het antwoord is niet meer dan logisch. Het leven krijgt meer inhoud wanneer er rust is. Dan is er namelijk de mogelijkheid om te genieten. Het is prima te vergelijken met iemand die met een racetempo door een natuurgebied fietst of dit kalm aan doet.

Tegelijk geeft genot niet de ultieme levensvervulling. Ook een kalm leven dat slechts uit is op genot is feitelijk leeg. Persoonlijk kan ik meer met het antwoord dat een ander lied mij aanreikt. Dan denk ik aan Psalm 42. Een soortgelijk onderwerp komt aan de orde in dit lied. Onder andere in de volgende regels: “Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!” en “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?”. In dit lied wordt niet geadviseerd om kalm aan te doen, maar om het vertrouwen op de Heere God te stellen. De Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en ons mensen geschapen heeft en die in Zijn Zoon Jezus Christus ons rust voor de ziel wil geven. Zoek de invulling van het leven eens bij Hem!