Imagine van John Lennon staat in 2015 op nummer 1 in de Top2000 op NPO Radio 2. Vooral na de aanslagen in Parijs is het een nummer dat velen tot de verbeelding spreekt. Ik kan er niets mee. Begrijp ook niet waarom het gedraaid wordt in een top2000-kerkdienst.

Al bij de eerste regel van het lied haak ik af. “Imagine there’s no heaven“. Wanneer ik me inbeeld dat er geen hemel is, dan houd ik alleen de aarde over en daar word ik niet blij van. Alle ellende op aarde. Het is vreselijk hoe mensen andere mensen behandelen. De aanslagen op 13 november in Parijs zijn maar een klein stukje van een enorme lijst aan leed dat mensen elkaar aan doen. Ik beeld me liever in dat deze aarde niet meer bestond, dan dat er geen hemel is. Want de reden om in te beelden dat er geen hemel is, is de gedachte dat er geen God is. Maar wat ben ik blij en dankbaar dat er een God in de hemel is. Een God die niet alleen alles geschapen heeft, maar die ook omziet naar de arme, de wees, de weduwe en de vreemdeling. Een God die niet alleen de wereld in stand houdt, maar ook een ieder oordeelt naar zijn werken.

Het klinkt misschien vreemd, maar dat oordeel geeft mij troost. Het geeft mij de zekerheid dat de daders van zelfmoordaanslagen in Parijs of elders in de wereld niet er ongestraft mee weg komen. Zij zullen verantwoording moeten afleggen en God zal hen straffen.
Hoe en op welke manier kan ik niet zeggen. Hoe de hel er uit ziet weet ik ook niet. Voor sommige mensen is het leven op aarde een hel en hun leven geeft misschien een richting. Maar ik hoef niet te weten hoe de hel er uit ziet of hoe God mensen oordeelt en straft. Het troost dat verschrikkelijke daden niet ongestraft blijven, wanneer daders sterven of aan justitie ontkomen.

Het eerste couplet van Imagine eindigt met de woorden: “Imagine all the people living for today”. Het zijn woorden die lijken aan te sluiten op woorden uit de Bijbel. In MattheĆ¼s 6: 34 staat: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad“. Maar de intentie is anders. De Bijbelse woorden roepen op om in vertrouwen op God te leven. Hij zal zorgen. De woorden van John Lennon roepen op om vandaag volop te leven en te genieten en niet aan morgen te denken. Ze zijn gebaseerd op carpe diem. Nu is er niets mis met genieten, maar hopelijk wel coram Deo. Voor Gods aangezicht.

Nu keur ik niet het hele lied af. Ik hoop op en wil werken aan een wereld waar ‘no need of greed and hunger’ is en waar mensen over de hele wereld delen. Dat er geen reden is om te moorden en te doden. Dat mensen in vrede leven.
Tegelijk besef ik dat dit toekomstbeeld niet van de mens verwacht kan en mag worden. De mens is geen heilige. We hebben onze gebreken en tekortkomingen. Begeerte en jaloezie komen in ieders hart voor. Het streven naar eigen gelijk en macht zit in de mens. Zo zijn er tal van zaken te noemen die het leven in vrede onmogelijk maken.

Behalve wanneer er vanuit de hemel ingegrepen wordt. Doordat God mens wordt, de zonde van de mens op zich neemt en de mens verlost van zonde en dood. Gelukkig is dit geen verbeelding. In Jezus is dit werkelijkheid geworden. God werd mens en Jezus nam de zonde van de wereld op zich. Hij droeg de straf voor de zonde aan het kruis en stierf in onze plaats. Hij heeft dit alles volbracht opdat wij vergeving van zonden zouden ontvangen en gered worden. Verlost door de gekruisigde, maar ook opgestane Heere. Want Hij overwon de dood. Voor mij is dit de reden dat ik mijn vertrouwen niet stel op mensen, maar op Jezus. Ik geloof verder dat Hij eens terug zal komen op aarde om een rijk van vrede en gerechtigheid op een gezuiverde aarde te vestigen.

Je mag zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige. Ik hoop dat op een dag jij deze droom ook mag hebben en je bij ons voegt. Niet om een aanhanger te zijn van een religie, maar om Jezus Christus aan te hangen als de Verlosser van de wereld. Alleen Hij maakt dromen waar.

Bron: GSVA Petrus Plancius