Tweede Kamer alleen voor atheïsten

Soms kom je een tweet tegen die vragen oproept. Vooral de vraag waar de tweet op is gebaseerd. Zo had ik dit bij de volgende tweet van . Atheïsten

Zoals gezegd heb ik geen idee waar de tweet vandaan komt. Eerdere tweets wijzen geen richting en ook is er geen trend op Twitter te ontdekken die naar een christelijke of islamitische politicus heen wijst. Tegelijk is het wel een tweet die door veel mensen onderschreven zal worden. Al reageerde  met: Geloof me, ik ken atheïsten die nog extremer zijn in hun niet geloven. Zo fanatiek dat het wel een religie lijkt. Dus helaas.”

Maar om terug te komen op de tweet van @IBommels. De gedachte achter de tweet is het verwijderen van religie uit de politiek. De omgekeerde versie van het bekende ‘Scheiding van kerk en staat’. Want scheiding van kerk en staat betekent dat kerkelijk macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn (Wikipedia). Scheiding van kerk en staat betekent dus niet dat een geloofsbeleving niet ingebracht zou mogen worden in het politieke debat.

Wanneer de tweet in praktijk gebracht zou worden, zou dit het einde betekenen van de democratie. Vanzelfsprekend omdat de Tweede Kamer dan niet langer een afspiegeling zou zijn van de Nederlandse samenleving. Maar ook omdat een gedeelte van de samenleving monddood gemaakt zou worden. Dan wordt er een dictatuur geformeerd. De vraag is of dit beoogd wordt, want een dictatuur brengt zelden iets positiefs voort. Zonder fact checking durf ik te zeggen dat de lijst van positieve bijdragen van christelijke politici in de Tweede Kamer voor de gehele samenleving langer is dan de positieve bijdragen van een dictatuur waar ook ter wereld.

De tweet roept ook nog een andere vraag bij mij op. Ook weer gebaseerd op de vraag waar de tweet vandaan komt. Blijkbaar is er een weerstand tegen gelovige politici in het bijzonder en mogelijk tegen gelovigen in het algemeen. Of dit zowel is tegen moslims en christenen of tegen één van beide is mij onbekend. Wanneer het tegen christenen is, dan vind ik dit pijnlijk. Daarom is deze tweet voor mij en hopelijk voor iedere christen en in het bijzonder voor christelijke politici een oproep om telkens weer duidelijk te maken dat christenen positief in de samenleving willen staan en deze willen opbouwen. Natuurlijk loopt het wel eens mis. Natuurlijk loopt het wel eens fout. Maar een christen wil niet afbreken, maar opbouwen en vooral de zwakkere in de samenleving in het oog houden en ondersteunen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *